Uploading af billede til Evernote

  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Pictures].

  1. Bliv ved med at trykke på et billede.

Der vises en pop op-menu.
  1. Tryk på [Upload to Evernote].

Billedet uploades til Evernote.
Bemærk
  • Før upload til Evernote skal du logge ind med [Startside] [Applications] [Evernote Setup].

Tip
  • Du kan også uploade det valgte billede ved at trykke på knappen (Menu) tryk på [Upload to Evernote].