Brug af indstillinger under (Menu)

Nedenfor vises en liste over indstillinger, der er tilgængelige, når du trykker på knappen (Menu) i indholdslisten [Pictures].

Indstilling
Beskrivelse
[Delete Pictures]
Sletter en eller flere billeder fra din Reader. Se Detaljer.
[Settings]
Ændrer diasshowets visningsinterval. Se Detaljer.