Log ind på Facebook

Når du har oprettet en konto, skal du indtaste din e-mail-adresse og din Facebook-adgangskode.
  1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Facebook Setup].

Webbrowseren åbner.
  1. Indtast din e-mail-adresse og din Facebook-adgangskode med skærmtastaturet.

Hvis skærmen for autorisation vises, skal du bekræfte din accept.
  1. Tryk på knappen Log In på webstedet.

Bemærk
  • Før du sender til Facebook, skal du logge ind via denne skærm.

  • Egentlige skærmbilleder kan variere.