Generelle indstillinger


Indstilling
Beskrivelse
[Page Turn Preference]
Indstiller retningen til brug for bladring med svirp.
[Menu Language]
Indstiller menusproget.
[Keyboard]
Indstiller skærmtastaturets layout.
[Country / Region]
Indstiller land/område.
Programmerne på skærmen [Startside] varierer afhængigt af det valgte land.
Reader Store varierer afhængigt af land/område, som du vælger. Du skal registrere en konto for hvert område for at bruge Reader Store i flere områder.
[Preferred eBook Shop]*
Vælger en foretrukken eBook-butik, som vises i menuen Startside.
[Reader Store Notifications]
Tillader din Reader at vise anbefalinger fra din Reader Store. Se Detaljer.

* Vises, hvis kun Tyskland er valgt i [Country / Region].