Indstillinger for trådløst netværk


Indstilling
Beskrivelse
[Wi-Fi]
Aktiverer/deaktiverer Wi-Fi. Se Detaljer.
[Wireless Standby]
Funktionen til trådløst standby gør det muligt at undgå unødvendigt batteriforbrug som følge af trådløs kommunikation. Hvis du ikke har brugt den trådløse forbindelse i over 10 minutter, skifter den trådløse funktion til standby.
Bemærk
  • Det tager længere tid at få adgang til programmet Reader Store og [Browser], når din Reader er tilsluttet et trådløst netværk.

  • Hvis du deaktiverer funktionen til trådløst standby, forbliver din Reader sluttet til det trådløse netværk, hvilket kan føre til et højere batteriforbrug.

[Wi-Fi Settings]
Wi-Fi-indstillinger gør det muligt for din Reader at bruge lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet. Se Detaljer.