Foretrukne indstillinger for programmer


Indstilling
Beskrivelse
[Books / Periodicals]
Angiver foretrukne indstillinger for alle bøger/tidsskrifter. Du kan justere standardskriftstørrelsen.
[Refresh Display]: Opdaterer displayet ved hvert sideskift*.
* Selv hvis afkrydsningsfeltet [Refresh Display] ikke er valgt, flimrer skærmen muligvis stadig for at forhindre efterbillede.
[Page Sync]*: Indstiller sidesynkronisering for sideposition, bogmærker og fremhævninger.
* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder. Funktionen [Page Sync] vises kun på din Reader, hvis din lokale Reader Store understøtter funktionen.
[Dictionary]
Indstiller standardordbogen.
[Picture]
Indstiller diasshowets visningsinterval.
[Browser]
Indstiller browserens indstillinger.