Indstillinger for dato og klokkeslæt


Indstilling
Beskrivelse
[Date]
Indstiller datoen.
[Time]
Indstiller klokkeslættet.
[Date Format]
Indstiller datoformatet.
[24-Hour Format]
Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist klokkeslættet i 24-timersformat.
[Time Zone]
Indstiller tidszonen.

Tip
  1. Når du starter dit Reader-program og slutter din Reader til computeren, opdateres tidsoplysningerne for din Reader med computerens tidsoplysninger.