Systemadministration


Indstilling
Beskrivelse
[Device Lock]
Indstiller en 4-cifret PIN-kode for din Reader for at undgå uautoriseret brug.
Hvis du vil indstille [Device Lock] til [On], skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode tryk på [Continue] for at bekræfte den tryk på [OK]. Når [Device Lock] er indstillet til [On], skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode for at aktivere din Reader fra slumretilstand eller for at tænde din Reader.
Hvis du vil indstille [Device Lock] til [Off], skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode og trykke på [Continue].
Bemærk
  • Sony anbefaler, at du noterer din 4-cifrede PIN og gemmer den et sikkert sted, dvs. ikke sammen med din Reader.

  • Kontakt Sony Customer Support, hvis du glemmer din 4-cifrede PIN. Bemærk, at alt indhold slettes, når din enhed låses op.

[Standby Screen]
Angiver foretrukne indstillinger for standbyskærmen.
[Type of Image]: Du kan vælge, om du vil have vist omslaget på den senest læste bog eller billeder fra programmet [Pictures]. Når du vælger [Selected Pictures], skal du fortsætte ved at trykke på [Select Pictures] tryk på afkrydsningsfeltet ved siden af billederne for at markere de billeder, der skal vises tryk på [Done].
[Show Message]: Du kan også vælge, om du vil have vist en meddelelse på standbyskærmen, om at din Reader skal vækkes fra slumretilstand.
[Download Destination]
Indstiller destinationen for indhold downloadet fra Reader Store eller filer downloadet fra browseren. Vælg mellem [Internal Memory] og [SD Card].
[Check for Updates]
Kontroller opdateringsoplysningerne.
[Demo Mode]
Indstiller din Reader til demotilstand.
Marker afkrydsningsfeltet ved siden af [Demo Mode] for at skifte til demotilstand.