Initialisering


Indstilling
Beskrivelse
[Restore Defaults]
Gendanner standardindstillingerne for din Reader.
[Clear Keyboard History]
Sletter ord, der er registreret i indtastningshistorikken.
[Format Memory]
Formaterer din Readers interne hukommelse og microSD-kortet.
Bemærk
  • Hvis du har formateret din Reader eller dit microSD-kort på computeren, kan din Reader muligvis ikke vise overført indhold. I dette tilfælde skal du bruge funktionen [Format Memory] på din Reader til at omformatere din Reader og dit microSD-kort.

  • Når en af hukommelserne formateres, stopper download af indhold.

Tip
  • Før du formaterer, skal du bruge dit Reader-program til at lave en sikkerhedskopi på computeren af de data, som du vil beholde. Bemærk, at en formatering også sletter beskyttet indhold.

[Deauthorize for Adobe DRM]
Godkender ikke Reader for Adobe DRM (Digital Rights Management).
Tip
  • Denne menu vises, når din Reader er godkendt til Adobe DRM.