Tip til fejlfinding

Følgende tip til fejlfinding kan være en hurtig hjælp til at løse tekniske problemer.
  1. Kontroller, at din Reader er ladet helt op.

  1. Nulstil din Reader.

Tryk på nulstillingsknappen ved at stikke en lille stift eller clips i RESET-hullet.
Skærmen fryser, og din Reader genstarter ikke automatisk.
Tryk på knappen (Power) for at få vist startskærmen.
Bemærk
  • Bogmærker, fremhævelser, håndskrevne noter og oplysninger om indstillinger slettes muligvis under nulstillingen.

  • Du må ikke trykke på knappen RESET med en spids genstand, der kan knække, f.eks. en almindelig blyant eller en stifteblyant. Det kan blokere hullet ind til knappen RESET.

  1. Omfattende support og oplysninger om fejlfinding findes på følgende supportwebsted: Se Detaljer.