Om din Reader

Tænd og sluk

Din Reader kan ikke tændes.
 • Din Reader kan ikke betjenes, hvis den er sluttet til en computer og indstillet til dataoverførselstilstand. Brug computerens funktion Sikker fjernelse af hardware, og fjern derefter USB-kablet fra din Reader.

 • Der kan være dannet kondens i din Reader. Vent i nogle få timer, og tænd derefter din Reader.

 • Hvis batteriet er løbet helt tør for strøm, er der ikke strøm nok til knappen (Power), og du kan muligvis ikke tænde din Reader. Hvis det er tilfældet, skal du slutte din Reader til computeren med det medfølgende USB-kabel – din Reader tændes straks. Hvis din Reader ikke tænder, skal du trykke på knappen (Power). Hvis indikatoren for opladning blinker rødt 3 gange, skal du fjerne USB-kablet fra din Reader og derefter tilslutte igen efter ca. 5 minutter.

Din Reader kan ikke slukkes eller indstilles til slumretilstand.
 • Knappen (Power) virker ikke, når skærmen på din Reader fryser eller holder op med at reagere. I dette tilfælde skal du nulstille din Reader. Se Detaljer.

Din Reader skifter automatisk til slumretilstand eller slukkes.
 • Du kan spare på batteriet ved at bruge de strømbesparelsestilstande, der findes på din Reader. Din Reader skifter til slumretilstand efter 10 minutter uden brugerhandlinger. Din Reader lukkes ned/slukkes automatisk efter 3* dage i slumretilstand.

* Hvis batteriniveauet er lavt, slukkes din Reader muligvis automatisk inden der er gået 3 dage. Funktionen aktiveres dog ikke, når der afspilles diasshow. De automatiske strømbesparelsestilstande kan ikke deaktiveres.

Batteri

Din Reader kan ikke oplades.
 • Din Reader kan muligvis ikke lades korrekt op, hvis du bruger et andet kabel end det medfølgende USB-kabel. Hvis du vil lade din Reader op, må du kun bruge det medfølgende USB-kabel og den valgfri netadapter (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, medfølger ikke). Se Detaljer.

 • Hvis du lader op via computerens USB-port, skal du kontrollere, at din Reader er sluttet direkte til USB-porten med det medfølgende USB-kabel. Du må ikke bruge en USB-hub.

 • Batteriet har ikke haft nok tid til at opnå fuld opladning. Din Reader skal lades op, indtil ikonet ændres til ikonet (ikonet for opladning angiver ikke det resterende batteriniveau, mens der lades op).

 • Computeren skal være tændt for at oplade din Reader. Din Reader lades ikke op, hvis computeren skifter til slumretilstand eller standby. Når din Reader lades op, skal du lade computeren være tændt og tilsluttet en stabil og kontinuerlig strømkilde.

 • Hvis computeren skifter til slumretilstand, mens din Reader er tilsluttet og i gang med at lade op, aflades batteriet i din Reader gradvist, din Reader lukkes ned, og din Readers batteri lades ikke op. I dette tilfælde skal du fjerne USB-kablet fra din Reader, aktivere computeren fra slumretilstand og derefter igen slutte USB-kablet til din Reader.

 • Computeren kan muligvis ikke levere nok strøm. Hvis du slutter din Reader til en bærbar computer, skal den bærbare computer være tilsluttet en stabil og kontinuerlig strømkilde for at kunne oplade din Reader.

 • Hvis den omgivende temperatur er for kold eller varm for at din Reader kan lade op, skal du justere rummets temperatur til mellem 5°C og 35°C, trække USB-kablet ud og sætte det i igen.

Batteriets brugstid virker kort.
 • Din Reader er muligvis ikke ladet helt op. Du skal lade din Reader op, indtil ændres til .

 • Driftstemperaturen er under 5°C. Dette skyldes batteriets karakteristika og er ikke en fejl.

 • Din Reader har brug for strøm, når den er i slumretilstand. Sluk din Reader i stedet for at efterlade den i slumretilstand, hvis du ikke har planer om at bruge den i en længere periode.

 • Hvis du ikke bruger internettet, skal du lukke sin [Browser] ved at trykke på knappen (Startside).

 • Batteriet i din Reader aflades efterhånden som tiden går, når den ikke bruges i en længere periode. Hvis du ikke har brugt din Reader i en længere periode, skal du lade din Reader op igen, før den tændes.

 • Deaktiver Wi-Fi, hvis du ikke bruger trådløs kommunikation. Se Detaljer.

 • Hvis computeren skifter til slumretilstand eller standby, mens din Reader lades op i dataoverførselstilstand, kan din Reader ikke lades op, og batteriniveauet kan falde. Når du oplader din Reader, skal du kontrollere, at computeren er tændt – lad din Reader helt op, før den tages i brug. Se Detaljer.

Berøringsskærm

Din Reader aktiveres ikke eller starter ikke op med det samme.
 • Når det er koldt, kan der gå længere tid end normalt, før berøringsskærmen reagerer. Dette skyldes berøringsskærmens karakteristika og er ikke en fejl.

 • Når du tænder din Reader eller efter en nulstilling, kan det tage længere tid, før startskærmen vises.

Skærmen reagerer ikke.
Skærmen reagerer langsomt.
 • Berøringsskærmen virker muligvis ikke korrekt, hvis den bliver snavset. Rengør berøringsskærmen med en blød klud, f.eks. en brilleklud.

 • Når det er koldt, kan der gå længere tid end normalt, før berøringsskærmen reagerer. Sluk din Reader, og lad den være slukket i nogle få timer, indtil den har tilpasset sig den omgivende temperatur.