Trådløs forbindelse

Reader Store

Reader Store gør det muligt at få omfattende supportoplysninger. For Reader Store support: Tryk på knappen (Startside) tryk på programmet [Reader Store] tryk på knappen (Menu) tryk på [Help and Support].
Kan ikke oprette forbindelse til butikken.
 • Forbindelsen til Wi-Fi-netværket er blevet afbrudt. Kontroller, at Wi-Fi er aktiveret og konfigureret korrekt, kontroller adgangspunktets signalstyrke, og prøv igen. Se Detaljer.

Kan ikke finde de købte bøger eller tidsskrifter.
 • Bøger er downloadet til programmet [Books], og aviser/tidsskrifter er downloadet til programmet [Periodicals]*. Tryk på statuslinjen for at åbne meddelelsesvinduet, og kontroller under [Notification] for at kontrollere dine downloadede elementer. Se Detaljer.

* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.

Wi-Fi-forbindelse

Din Reader opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværket.
 • Batteriniveauet er for lavt til at kunne aktivere netværksfunktionen. Lad din Reader op i nogle minutter, og forsøg derefter igen.

 • Kontroller, at du har aktiveret Wi-Fi, og kontroller adgangspunktets signalstyrke.

 • Søg efter tilgængelige adgangspunkter i nærheden, eller vælg et nyt.

 • Kontroller, at du har valgt den korrekte sikkerhedsmetode (WEP/WPA), den korrekte statiske IP-adresse og de korrekte proxyindstillinger.

 • Adgangspunktet bruger en sikkerhedsmetode eller krypteringsnøgle, der ikke understøttes.

 • Offentlige Wi-Fi-netværk kræver muligvis indtastning af bruger-ID og adgangskode. Du skal indtaste korrekt bruger-ID og adgangskode for at oprette forbindelse til et netværk.

 • Der er aktiveret et MAC-adressefilter for adgangspunktet. Hvis du vil kontrollere MAC-adressen, skal du trykke på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Settings] [About] [Device Information]. Sørg for, at den pågældende MAC-adresse accepteres af adgangspunktet.

 • Adgangspunktets indstillinger for Wi-Fi-netværket er ikke korrekte. Juster indstillingerne som beskrevet i de vejledninger, der fulgte med adgangspunktet, og i de oplysninger, der leveres af netværksadministratoren.

 • Din Reader er for langt væk fra adgangspunktet. Flyt din Reader tættere på adgangspunktet, og scan igen.

 • Hvis der er hindringer som vægge, metal eller beton mellem din Reader og adgangspunktet, kan det påvirke forbindelsen negativt. Prøv at flytte din Reader til en anden placering, og scan igen.

 • Der findes andet udstyr i nærheden, der bruger 2,4 GHz-frekvensbåndet (f.eks. en trådløs telefon, en mikrobølgeovn eller Bluetooth-computerudstyr). Flyt udstyret længere væk, eller sluk det.

 • Wi-Fi-netværkstjenesten er midlertidigt utilgængelig eller ude af drift. Kontakt netværksadministratoren for at kontrollere statussen.

Kan ikke finde adgangspunktet på listen over Wi-Fi-netværk.
 • Det ønskede adgangspunkt sender ikke sit SSID til brugere. I dette tilfælde vises adgangspunktet muligvis ikke på listen over Wi-Fi-netværk. Tryk på [Add Wi-Fi Network], og indtast SSID'et manuelt. Se Detaljer.

Browser

Websiden vises ikke korrekt.
 • Forbindelsen til Wi-Fi-netværket er blevet afbrudt. Kontroller, at Wi-Fi er aktiveret og konfigureret korrekt, kontroller adgangspunktets signalstyrke, og opdater derefter websiden.

 • Der findes rigtig mange standarder og teknologier, der kan bruges til design af websider, og det er derfor ikke muligt at garantere, at alle sider kan vises korrekt.

 • Når du kniber fingrene sammen eller skubber dem fra hinanden for at zoome ind/ud på et websted, kan skærmen være for lys at læse. Dette er ikke en fejl.

Kan ikke ændre skriftstørrelse.
 • Skriftstørrelsen ændres ikke, hvis den er specifikt angivet af websiden. Du kan i stedet forstørre siden med zoomfunktionen.

 • Når du kniber fingrene sammen eller skubber dem fra hinanden for at zoome ind/ud på et websted, kan skærmen være for lys at læse. Dette er ikke en fejl.