Læsning af bøger og tidsskrifter

Kan ikke åbne bogen.
  • Bogens låneperiode kan være overskredet. Kontroller låneperioden for den lånte bog.

  • Bogen skal være købt via din egen konto for, at du kan læse den.

  • En af Adobe DRM-beskyttet bog kræver indtastning af tilsvarende Adobe ID og kodeord for at autorisere din Reader. (Der kan gemmes maksimalt ti ID'er på din Reader.) For USA/Canada vises skærmen til log ind i Reader Store, hvis din Reader ikke er blevet autoriseret endnu.

  • Bogen eller tidsskriftnummeret kan være af en filtype, der ikke understøttes. Yderligere oplysninger om understøttede filtyper findes under Detaljer.

"Continue Reading" virker ikke, eller bogmærket mangler.
  • Hvis filens status er ændret (f.eks. i følgende tilfælde), kan du muligvis ikke slette data under [Continue Reading] eller noter.

  • Der redigeres i en tekst/PDF-fil.

  • En bog, der er købt med en godkendt Reader, er blevet overført til en anden ikke-godkendt Reader via hukommelseskort og læses på denne Reader.

Kan ikke finde indholdet på din Reader.
  • Hvis du har formateret din Reader på computeren, kan din Reader muligvis ikke vise overført indhold. I dette tilfælde skal du bruge funktionen [Format Memory] på din Reader til at omformatere din Reader. Se Detaljer.

  • Selvom bøger og tidsskrifter er beskyttede på din Reader, kan de være blevet slettet, hvis du har slettet dem i dit Reader-program og derefter synkroniseret din Reader.

  • Hvis du sletter eller ændrer mapper eller filer i computerens "databasemappe", kan indhold eller noter muligvis være blevet slettet.