Oplysninger om sikkerhed

Beskyttet indhold

Beskyttet indhold er begrænset til personligt brug. Brug af indholdet ud over denne begrænsning kræver opretshaverens tilladelse.

Håndtering af din Reader

 • Denne enhed og dens antenne må ikke placeres sammen med eller bruges sammen med en anden antenne eller sender, da dette er i strid med FCC-retningslinjerne for eksponering af radiofrekvensstråling for en ikke-kontrolleret eksponering.

 • Hvis din Reader forårsager interferens i radio- eller tv-modtagelser, skal du slukke din Reader og placere den længere væk fra radioen eller tv'et.

 • Du må ikke bruge din Reader under flyvning i forbindelse med start og landing af et fly.

 • Du må ikke tabe eller placere tunge genstande oven på din Reader eller udsætte din Reader for kraftige stødpåvirkninger. Dette kan medføre fejl eller beskadigelser.

 • Du må aldrig efterlade din Reader i direkte sollys, og den må ikke udsættes for ekstreme temperaturer, meget fugt eller kraftige vibrationer.

 • Du må ikke efterlade din Reader på en ustabil overflade.

 • Du må ikke placere genstande på berøringsskærmen, da dette kan forårsage fejl. Når du ikke skal bruge din Reader, skal du vælge slumretilstand eller slukke den.

 • Når du bruger din Reader i udlandet, er det dit ansvar at sikre, at din Reader bruges i overensstemmelse med følgende:

 • Netspændingen

 • Lovgivningen om brug af trådløse produkter

 • Andre bekendtgørelser eller krav om sikkerhed

 • Rør ikke ved terminalerne på din Reader med en finger eller metaldel, da det kan medføre fejlfunktion.

 • Du må aldrig efterlade din Reader i direkte sollys eller på steder, hvor den udsættes for høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen.

Undgå vand og fugt

 • Du skal være opmærksom på midlertidig kondensdannelse i situationer, hvor enheden flyttes fra kølige omgivelser til varmere omgivelser, eller når den bruges i et rum, hvor der lige er tændt for varmen. Der er tale om kondens, når fugt i luften sætter sig på overflader, f.eks. metalpaneler osv., og efterfølgende bliver flydende. Hvis der dannes kondens i din Reader, skal du lade den være slukket, indtil kondensen er fordampet. Hvis du bruger din Reader, mens der er kondens i den, kan det forårsage fejl.

 • Din Reader er ikke vandtæt. Følg nedenstående forholdsregler.

 • Pas på, at du ikke taber din Reader ned i en håndvask eller anden beholder med vand.

 • Du må ikke bruge din Reader på steder med meget fugt eller i dårligt vejr, f.eks. regn eller sne.

 • Din Reader må ikke blive våd.

Hvis du rører ved din Reader med våde hænder eller vikler din Reader ind i fugtigt tøj, kan din Reader blive våd, hvilket kan forårsage fejl.

Opladning af din Reader

 • Din Reader kan blive varm, mens den lades op, eller hvis den bruges i længere tid ad gangen.

 • Brug kun det medfølgende USB-kabel eller den valgfrie netadapter (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, medfølger ikke). Du må ikke bruge andre USB-kabler eller netadaptere.

 • Du må aldrig dække din Reader til, mens den lades op. Der kan ophobes varme i din Reader, der kan forårsage fejl eller beskadige den.

 • Hvis batteriet løber hurtigt tør for strøm, selvom det lige er blevet ladet op, kan det skyldes, at det er ved at være opbrugt og skal udskiftes. Kontakt Sony Support Center.

Wi-Fi-forbindelse

Den trådløse LAN-funktion er Wi-Fi-certificeret og i overensstemmelse med specifikationerne for indbyrdes kompatibilitet, som angivet af WFA (Wi-Fi Alliance).

Rengøring af din Reader

 • Rengør din Reader med en blød klud, f.eks. en brilleklud. Kontroller, at der ikke er støv eller snavs på den bløde klud, da dette kan beskadige din Reader.

 • Du må ikke bruge nogen form for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin, da disse kan ødelægge finishen på kabinettet.

 • Sørg for at holde din Reader på afstand af vand eller væskesprøjt.

Berøringsskærm

 • Du må ikke trykke for hårdt på berøringsskærmen. Farverne eller lyset kan blive sløret eller uensartet, og din Reader kan blive beskadiget.

 • Når du bruger din Reader i kølige omgivelser, kan der vises tynde streger på berøringsskærmen. Dette er ikke en fejl.

 • Den udvendige del af berøringsskærmen er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber din Reader på en hård overflade, eller hvis den udsættes for kraftige slag. Den kan også gå i stykker, hvis udsættes for ridser eller slid under transport i en taske. Hvis du vil beskytte berøringsskærmen mod at blive ødelagt, skal du bruge et beskyttelsesetui (sælges separat).

Trådløs funktion

 • Deaktiver den trådløse funktion, når du er på steder, hvor radiokommunikation er forbudt. Når du er på sådanne steder, skal du have tilladelse fra de relevante myndigheder til at aktivere den trådløse funktion.

 • Deaktiver den trådløse funktion ved besøg på institutioner inden for sundhedsvæsnet, hvor skiltningen beder dig gøre det. Sygehuse eller institutioner inden for sundhedsvæsnet bruger muligvis udstyr, der kan påvirkes af den radiofrekvensenergi (RF-energi), der genereres af den trådløse kommunikation.

 • Du må ikke bruge din Reader i nærheden af medicinsk udstyr, medmindre du har fået forudgående tilladelse til det.

 • Generelle bemærkninger om brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN).

I nogle lande eller områder kan brugen af Wi-Fi-enheder være underlagt begrænsninger af de lokale myndigheder (f.eks. begrænsning af antal kanaler).