Programmer på din Reader


Ansvarsfraskrivelse: SONY kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for økonomiske tab, tabt fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der måtte opstå som følge af brug af den software, der fulgte med din Reader.

  • Loven om ophavsret forbyder hel eller delvis gengivelse af softwaren eller vejledningen eller udlejning af softwaren uden skriftlig tilladelse fra opretshaveren.

  • Softwaren i denne Reader kan ikke bruges med andet udstyr end det tiltænkte.

  • Kvaliteten søges konstant forbedret, og softwarespecifikationerne kan derfor ændres uden varsel.

  • Kvaliteten søges konstant forbedret, og softwarespecifikationerne kan derfor ændres uden varsel.

  • Brug af din Reader med anden end den medfølgende software er ikke omfattet af garantien.

  • Opdater din Reader-software for at sikre, at din Reader indeholder de seneste funktioner. Den seneste softwareopdatering kan udføres ved at gå til menuen [Help] for Reader-programmet og klikke på [Check for Updates].

  • Tekst vises muligvis ikke korrekt på din Reader, afhængigt af typen af tekst og tegn. Dette skyldes følgende:

– Kapaciteten for din Reader.
– Din Reader fungerer ikke korrekt.
– Indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller med tegn, der ikke understøttes af din Reader.
  • Evnen til at vise sprog på din Reader afhænger af det operativsystem, der er installeret på computeren. Du opnår det bedste resultat ved at sikre, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog, der skal vises.

– Vi garanterer ikke, at alle sprog kan vises korrekt på din Reader.
– Brugeroprettede tegn og visse specialtegn kan muligvis ikke vises.