Bemærkninger om microSD-kort

SD-kort er standard og bruges som regel som lagermedie til bærbare enheder. microSD- og microSDHC-kortene er en del af SD-kortfamilien.
Din Reader understøtter følgende korttyper.
 • microSD- og microSDHC-kort

 • Op til 32 GB

Din Reader er blevet afprøvet til at kunne bruges med microSD-kort op til 32 GB. Vi kan dog ikke garantere, at alle microSD-kort virker.

Forholdsregler

 • Vend kortet med mærkatsiden opad, og tryk forsigtigt kortet ind i slotten, indtil det klikker på plads.

 • Et microSD-kort skal opbevares utilgængeligt for børn for at undgå kvælningsfare.

 • Du må ikke røre guldkontakterne på microSD-kortet.

 • Du må ikke adskille eller ændre et hukommelseskort.

 • Du må ikke gøre et hukommelseskort vådt.

 • Undgå følgende for at undgå at beskadige data. Sony giver ingen garanti for beskadigede data.

 • Du må ikke fjerne et hukommelseskort eller slukke din Reader, mens enheden læser eller skriver data.

 • Du må ikke betjene din Reader på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektriske støjkilder.

 • Du må ikke slå, bøje, tabe, adskille, åbne, knuse, vride, prikke hul i eller skære i et microSD-kort, og du må heller ikke komme det i mikrobølgeovnen, sætte ild til det eller male på det.

 • Du må ikke fjerne microSD-kortet ved at trykke hårdt ind på det, bruge en tynd stift eller pincet. Hvis du ikke kan fjerne microSD-kortet, skal du kontakte kundesupport.

 • Du må ikke fjerne microSD-kortet eller slukke din Reader, når der udføres handlinger, hvor der skrives til eller hentes oplysninger fra hukommelseskortet. Hvis du gør det, bliver de redigerede data muligvis ikke gemt.

 • Du må ikke sætte et deformeret microSD-kort i din Reader.

 • Hvis et hukommelseskort formateres af din computer, kan det blive ubrugeligt på din Reader og din "Reader for PC/Mac". Hvis du skal formatere et hukommelseskort, skal du formatere det ved hjælp af din Reader (se Detaljer). Hvis en formatering udføres, slettes alle filer, selv skrivebeskyttede billedfiler.

 • Hvis du ændrer eller sletter et mappenavn via computeren eller flytter en fil til en anden mappe end "databasemappen", er der en risiko for, at du mister dataene på hukommelseskortet, eller at dataene bliver ulæselige.

 • Du kan bruge et microSD-kort (mindre end 2 GB) og microSDHC-kort (mindre end 32 GB), men CPRM (Content Protection for Recordable Media) understøttes ikke.

 • microSDXC-kort understøttes ikke.

 • FAT (File Allocation Table) understøttes.

 • exFAT (Extended File Allocation Table) understøttes ikke.

Formatering af et microSD-kort

Du kan bruge din Reader til at formatere microSD-kortet efter behov.
ADVARSEL
Formatering af microSD-kortet sletter alle filer på det. Du kan lave en sikkerhedskopi af filerne med dit Reader-program. Filer, der er blevet beskyttet ved hjælp af programmerne i din Reader, slettes også.
 1. Tryk på knappen (Startside) tryk på [Applications] [Settings] [Initialization] [Format Memory] [SD Card].

 1. Tryk på [Yes], når du bliver bedt om det.

Tryk på [No] for at annullere.
Formateringen af microSD-kortet kan tage nogle få minutter.