Juridiske oplysninger


Indholdet af de bøger, der er forudinstalleret på dette produkt, er beskyttet af ophavsret og redigeret i samarbejde med forlaget.
Ifølge loven om ophavsret er det forbudt, helt eller delvist, at kopiere data fra denne enhed eller indhold fra denne vejledning (illustrationer, relaterede dokumenter osv.) uden opretshaverens tilladelse. Derudover er brug af dataene for denne enhed eller indholdet fra denne vejledning kun til privat brug og må ikke bruges uden Sonys tilladelse.

 • Sony, Sony-logoet, "Reader", "BBeB" og deres logoer er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

 • EPUB er et registreret varemærke tilhørende IDPF.

 • Frutiger, Univers, Helvetica og Palatino er varemærker tilhørende Linotype Corp., som er registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor (United States Patent and Trademark Office). Nævnte varemærker kan også være registreret i bestemte jurisdiktioner under navnet Linotype Corp. eller dets licenshaver Linotype GmbH.

 • Bitstream er et registreret varemærke, og Dutch, Font Fusion og Swiss er varemærker tilhørende Bitstream Inc.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

 • Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som registreret i USA og andre lande.

 • Denne enhed indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Copyright© 1998-2011 OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes. Denne enhed indeholder kryptografisk software, der er skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Denne enhed indeholder software, der er skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Yderligere oplysninger om OpenSSL License findes i din [End User License Agreement] under [About] ved [Settings] på din Reader.

 • Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logoet, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Setup er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

 • Facebook er et varemærke tilhørende Facebook, Inc.

 • EVERNOTE, Evernote Clearly, Evernote-elefantlogoet og REMEMBER EVERYTHING er varemærker tilhørende Evernote Corporation og bruges under licens.

 • Indeholder Reader® Mobile-teknologi fra Adobe Systems Incorporated.

 • Google er et varemærke tilhørende Google Inc.

Alle andre systemnavne og produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne for varemærke (™) og registreret varemærke (®) angives ikke i dette dokument.
Dokumentation © 2013 Sony Corporation
4-470-507-71(1)