Understøttede filtyper

Følgende filer understøttes af dit Reader-program og kan overføres til din Reader.
Ikke alle data kan åbnes/vises/afspilles afhængigt af filstørrelsen og formatet.

Bøger

 • EPUB-filer (.epub)

 • EPUB (OPS version 2.0) understøttes.

 • PDF-filer (.pdf)

 • Understøttelse er baseret på PDF 1.6-specifikation.

 • Tekstfiler (.txt)

Billeder

 • JPEG-filer (.jpg, .jpeg)

 • GIF-filer (.gif)

 • PNG-filer (.png)

 • BMP-filer (.bmp)

Bemærk
 • Hvis et billede, der er overført med dit Reader-program, er for stort, kan der ikke oprettes en miniature af det på din Reader, og billedet vises muligvis ikke på indholdslisten for [Pictures]. I dette tilfælde skal du slette billedet med dit Reader-program.

 • Ved animerede GIF-filer vises kun det første billede.