Egenskaper og funksjoner på Reader

Overføre innhold fra datamaskinen

For å kose deg med bøker og bilder på Reader laster du ned Reader-applikasjonen for å overføre dem fra datamaskinen til Reader. Se Detaljer. Du kan også bruke Reader-applikasjonen til å sikkerhetskopiere og håndtere innholdet på din Reader.

Kjøpe bøker hos Reader™ Store

Besøk Reader Store og finn interessante bøker i et stort utvalg av titler og sjangrer. Du finner [Reader Store]-applikasjonen i [Hjem]-skjermbildet. Det innledende oppsettet av land/region for Reader avgjør om Reader Store er tilgjengelig i ditt område. Se Detaljer.

Nyttige funksjoner

Wi-Fi-nettverkstilgang Detaljer

  Få tilgang til Reader Store Detaljer
  Wikipedia Detaljer
 1. Bruke webleseren for å få tilgang til Internett Detaljer

 1. Lån bøker fra offentlige biblioteker for å lese dem på Reader Detaljer

 1. Bruke Evernote Detaljer

 1. Bruke Facebook Detaljer

Notater Detaljer

  Legge til bokmerker Detaljer
  Utheve ord Detaljer
  Skrive håndskrevne notater på en side Detaljer

Endre størrelse

  Justere skriftstørrelse Detaljer
  Endre sidevisningsmodus Detaljer

Zoome inn Detaljer

Justere visningen av innhold Detaljer

Søke

  Finne notater Detaljer
  Søke etter sider med et nøkkelord Detaljer
  Søke i innhold via nøkkelord Detaljer

Gå direkte til sider Detaljer

Ordbok Detaljer

  Slå opp ord mens du leser Detaljer
  Slå opp ord i en ordbok Detaljer
  Liste over ord som er slått opp tidligere Detaljer

Lese magasiner Detaljer

Samlinger Detaljer

Tilleggsapplikasjoner

  Håndskrift Detaljer
  Tekstnotat Detaljer
  Bildeviser Detaljer
  Evernote Detaljer
 1. Facebook Detaljer