Koble til et Wi-Fi®-nettverk

Hvis du vil handle hos Reader Store, eller koble trådløst til Internett, setter du opp en trådløs (Wi-Fi®) internettforbindelse ved hjelp av følgende trinn.

Forberedelse for oppsett av Wi-Fi-forbindelse

Før du kobler til et tilgangspunkt, må du slå på [Wi-Fi] på din Reader.
 1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Settings] [Wireless Network Settings].

 1. Merk av i boksen til høyre for [Wi-Fi] for å slå på Wi-Fi-nettverket.

Avmerkingen viser at [Wi-Fi] er slått på. Wi-Fi er slått av som standard.
Alternativt kan du tappe statuslinjen [Wi-Fi]. Se Detaljer.
Tips
 • Slå av [Wi-Fi] når funksjonen ikke er i bruk for å forlenge batterilevetiden på din Reader.

 • Slå på [Wireless Standby] når du vil forlenge batterilevetiden. Se Detaljer.


Wi-Fi-statusikoner

Følgende ikoner på statuslinjen indikerer status for Wi-Fi-forbindelsen.

Ikon
Status
Wi-Fi er aktivert. Antall streker viser Wi-Fi-signalstyrken.
Wi-Fi-nettverksfunksjonen på din Reader er i dvalemodus. Se Detaljer.
Ingen Wi-Fi-tilgangspunkter er tilgjengelige. Du får ikke tilgang til Reader Store i denne tilstanden.
Innstillingen [Wi-Fi] er slått av.

Velge en tilkoblingstype

Koble til et tilgangspunkt med en av de følgende metodene, avhengig av Wi-Fi-miljøet.
Følgende spørsmål brukes til å fastslå den mest egnede metoden for innstilling av Reader-enhetens Wi-Fi-nettverksforbindelse.
 1. Internett

*WPS: Wi-Fi beskyttet oppsett

Eksempel A

En WPS-kompatibel Wi-Fi-ruter med WPS-knapp Detaljer

Eksempel B

En WPS-kompatibel Wi-Fi-ruter med PIN-kode Detaljer

Eksempel C

Koble til en Wi-Fi-ruter uten WPS-støtte Detaljer

Eksempel D

Koble til et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk Detaljer

Manuelt oppsett

Sett opp en Wi-Fi-nettverksforbindelse manuelt. Koble til til et tilgangspunkt der SSID er satt til usynlig. Se Detaljer.

Eksempel A: En WPS-kompatibel Wi-Fi-ruter med WPS-knapp

Din Reader er kompatibel med WPS (Wi-Fi beskyttet oppsett), slik at du enkelt kan opprette en Wi-Fi-forbindelse med "WPS"-eller "Koble til"-knappen på din WPS-kompatible Wi-Fi-ruter. Slå på [Wi-Fi] og tapp [Wi-Fi Settings] i [Wireless Network Settings]-skjermbildet. Alternativt kan du slå på [Wi-Fi] ved å tappe statuslinjen og tappe [Wi-Fi Settings].
 1. Tapp [WPS Push-Button Configuration] [Start].

 1. På Wi-Fi-ruteren trykker du på knappen "WPS" eller "Koble til" innen 2 minutter.*

Din Reader prøver automatisk å opprette en Wi-Fi-forbindelse.
* Navnet på knappen på din Wi-Fi-ruter kan variere.
 1. "WPS"- eller "Koble til"-knapp

 1. Når Reader-skjermbildet viser at oppsettet er fullført, tapper du [OK].

Den trådløse tilkoblingsstatusen vises i statuslinjen. Se Detaljer.
Se Detaljer for flere tekniske detaljer.

Eksempel B: En WPS-kompatibel Wi-Fi-ruter med PIN-kode

Hvis din WPS-kompatible Wi-Fi-ruter ikke støtter konfigurering med trykknapp, kobler du til med en PIN-kode (Personal Identification Number). Slå på [Wi-Fi] og tapp [Wi-Fi Settings] i [Wireless Network Settings]-skjermbildet. Alternativt kan du slå på [Wi-Fi] ved å tappe statuslinjen og tappe [Wi-Fi Settings].
 1. Tapp [Add Wi-Fi Network] [WPS PIN Method] [Start].

En PIN-kode vises på skjermen på din Reader.
Tast inn PIN-koden til Wi-Fi-ruteren. Se instruksjonene for din Wi-Fi-ruter for flere detaljer.
 1. Når du har tastet PIN-koden, tapper du [OK] på din Reader.

Reader kobles automatisk til det trådløse nettverket etter et øyeblikk.
Den trådløse tilkoblingsstatusen vises i statuslinjen. Se Detaljer.
Se Detaljer for flere tekniske detaljer.

Eksempel C: Koble til en Wi-Fi-ruter uten WPS-støtte

Slå på [Wi-Fi] og tapp [Wi-Fi Settings] i [Wireless Network Settings]-skjermbildet. Alternativt kan du slå på [Wi-Fi] ved å tappe statuslinjen og tappe [Wi-Fi Settings].
 1. Tapp [Scan].

De tilgjengelige tilgangspunktene vises i listen [Wi-Fi Networks].

Element
Beskrivelse
Nettverkets SSID
Sikkerhetstype
Sideindikator
Bla-ikon
Wi-Fi aktiveres og din Reader registrerer et usikret nettverk.
Wi-Fi aktiveres og din Reader registrerer et sikret nettverk. Wi-Fi-ruteren du vil koble til, krever et passord. Passordet kan også kalles en WEP-nøkkel/WPA-nøkkel/krypteringsnøkkel/nettverksnøkkel osv.

 1. Tapp Wi-Fi-ruterens SSID (Service Set Identifier) i listen [Wi-Fi Networks]. Se bruksanvisningen for Wi-Fi-ruteren for mer informasjon om hvordan du fastslår SSID for din Wi-Fi-ruter.

 1. Hvis du blir bedt om å angi et passord, tapper du inntastingsområdet og skriver inn passordet med skjermtastaturet.

 1. Tapp [Connect].

Din Reader kobler til Wi-Fi-nettverket.
Den trådløse tilkoblingsstatusen vises i statuslinjen. Se Detaljer.
Se Detaljer for flere tekniske detaljer.

Eksempel D: Koble til et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk

Enkelte offentlige tilgangspunkter, eller "hotspots", er åpne slik at du enkelt kan koble til dem. Slå på [Wi-Fi] og tapp [Wi-Fi Settings] i [Wireless Network Settings]-skjermbildet. Alternativt kan du slå på [Wi-Fi] ved å tappe statuslinjen og tappe [Wi-Fi Settings].
 1. Tapp [Scan].

De tilgjengelige tilgangspunktene vises i listen [Wi-Fi Networks].

Element
Beskrivelse
Nettverkets SSID
Sikkerhetstype
Sideindikator
Bla-ikon
Wi-Fi aktiveres og din Reader registrerer et usikret nettverk.
Wi-Fi aktiveres og din Reader registrerer et sikret nettverk. Wi-Fi-ruteren du vil koble til, krever et passord. Passordet kan også kalles en WEP-nøkkel/WPA-nøkkel/krypteringsnøkkel/nettverksnøkkel osv.

 1. Tapp Wi-Fi-ruterens SSID (Service Set Identifier) i listen [Wi-Fi Networks].

 1. Hvis du blir bedt om å angi et passord, tapper du inntastingsområdet og skriver inn passordet med skjermtastaturet.

 1. Tapp [Connect].

Den trådløse tilkoblingsstatusen vises i statuslinjen.
 1. Applikasjonen [Browser] kan starte automatisk for å koble til et offentlig tilgangspunkt. Hvis ikke starter du applikasjonen [Browser] manuelt. Trykk (Hjem)-knappen, tapp [Applications] [Browser].

 1. Webleservinduet kan vise ytterligere informasjon om hvordan du fullfører tilkoblingen. Følg eventuelle instruksjoner.

Se Detaljer for flere tekniske detaljer.

Manuell innstilling av en Wi-Fi-forbindelse

Du kan sette opp en Wi-Fi-nettverksforbindelse manuelt ved å angi den nødvendige informasjonen for å koble til. Slå på [Wi-Fi] og tapp [Wi-Fi Settings] i [Wireless Network Settings]-skjermbildet. Alternativt kan du slå på [Wi-Fi] ved å tappe statuslinjen og tappe [Wi-Fi Settings].
 1. Tapp [Add Wi-Fi Network].

 1. Tapp [Manual Registration].

 1. Tapp inntastingsområdet [SSID] og skriv inn med skjermtastaturet.

 1. Tapp [Security Method]-menyen (standardverdien er [Open]), og tapp deretter sikkerhetstypen som støttes.

 1. Tapp inntastingsområdet [Password], skriv inn passordet med skjermtastaturet, og tapp deretter [Done] [Save].

 1. Tapp det lagrede nettverkets SSID i listen [Wi-Fi Networks] i skjermbildet [Wi-Fi Settings].

 1. Hvis du blir bedt om å angi et passord, tapper du inntastingsområdet og skriver inn passordet med skjermtastaturet.

 1. Tapp [Connect].

Din Reader kobler til Wi-Fi-nettverket.
Wi-Fi-tilkoblingsstatusen vises i statuslinjen. Se Detaljer.
Se Detaljer for flere tekniske detaljer.

Generelle merknader om Wi-Fi-tilkobling

 • Tapp og hold nettverkets SSID i listen [Wi-Fi Networks] for å vise status og annen informasjon om tilgangspunktet.

 • Før du kobler til et trådløst nettverk, kontrollerer du at alle nødvendige opplysninger, brukernavn og/eller passord til Internett-/Wi-Fi-leverandøren.

 • Du kan konfigurere opptil 20 Wi-Fi-nettverksforbindelser.

 • Din Reader støtter ikke enkelte tilpassede Wi-Fi-nettverkssikkerhetssystemer. Kontakt Internett-/Wi-Fi-leverandøren for mer informasjon.

 • Hvis du endrer passordet til et Wi-Fi-nettverk du er koblet til, vil din Reader prøve å koble til Wi-Fi-nettverket på nytt med det nye passordet.

 • Hvis du vil bruke en statisk IP-adresse, trykker du (Meny)-knappen tapper [Advanced] i [Wi-Fi Settings] og tapper [Use Static IP]. Denne innstillingen må ikke endres uten at du blir bedt om det av en nettverksadministrator, ellers kan det være at Wi-Fi-nettverksforbindelsen ikke kan opprettes.

 • Hvis et tilgangspunkt har privat SSID (Service Set Identifier), angir du Wi-Fi-tilkoblingsinformasjonen manuelt.

 • Det kan være at tilgangspunktet filtrerer tilgangen etter MAC-adresse. Kontroller MAC-adressen ved å trykke (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Settings] [About] [Device Information], og registrer deretter MAC-adressen på tilgangspunktet for å opprette en Wi-Fi-forbindelse.

 • Når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk, kan du også vise hastighet, sikkerhet og andre Wi-Fi-nettverksdetaljer ved å trykke (Meny)-knappen og tappe [Connection Information] i skjermbildet [Wi-Fi Settings].

 • Når et tilgangspunkt er konfigurert, kan du koble til det igjen ved å tappe tilgangspunktet i listen [Wi-Fi Networks] og tappe [Connect].