Lade Reader

Lade-/batteristatusikonet på høyre side av statuslinjen viser batterinivået. Se Detaljer.
Hvis det er lavt, velger du en av fremgangsmåtene i de neste delene for å lade din Reader.
  1. Micro USB-kontakt

  1. Ladeindikator

Lade via datamaskinen

  1. Slå på datamaskinen.

  1. Koble din Reader til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.

Vent til skjermbildet nedenfor vises.

Hvis du vil
Beskrivelse
Installere Reader-applikasjonen, eller overføre data
Tapp [Yes] for å installere Reader-applikasjonen eller overføre filer fra datamaskinen til din Reader mens den lades. Din Reader kan ikke brukes under overføring.
Når USB-lagringsskjermbildet vises på Reader, er den registrert av datamaskinen, og stasjonene "READER" og "SETUP" vises på datamaskinen.
Når -ikonet* endres til -ikonet, er ladingen fullført.
Når ladingen er fullført, kobler du USB-kabelen fra din Reader og datamaskinen.
Etter en kort stund vises skjermbildet [Hjem].
* Dette ikonet vises bare når din Reader er i dataoverføringsmodus.
Lade Reader
Tapp [No], eller trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Du kan også trykke på (Hjem)-knappen. Skjermbildet [Hjem] vises. Når -ikonet endres til -ikonet, er ladingen fullført.
I denne modusen blir Reader ikke registrert av datamaskinen*. Når ladingen er fullført, kobler du USB-kabelen fra din Reader og datamaskinen.
* Dette kan variere avhengig av datamaskinens innstillinger.

Merk
  • Datamaskinen må være slått på for å lade din Reader. Din Reader blir ikke ladet hvis datamaskinen går i dvalemodus eller standby-modus. La datamaskinen være slått på med en stabil og konstant strømforsyning når din Reader lades.

  • (På/av)-knappen kan ikke brukes når Reader er koblet til datamaskinen for lading.

  • Hvis du slår av Reader ved å tappe [Settings] [Device Shutdown] i lademodus, stopper ladingen av Reader.

Tips
  • Du kan også lade Reader med strømadapteren (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, selges separat). Med denne fremgangsmåten tar det ca. 2 timer å lade batteriet helt opp.

  • Hvis batteriet er utladet, vil du få nok batteristrøm til å lese ca. 600 sider hvis du lader Reader med strømadapteren i 3 minutter.

  • Hvis du vil skifte fra lademodus til dataoverføringsmodus, tapper du statuslinjen for å vise meldingsvinduet tapp [USB connected] [Yes].

Lade-/batteristatusikon

Lade-/batteristatusikonet viser ladestatus eller omtrentlig gjenværende batterilading.

Ikon
Beskrivelse
Fire streker indikerer at batteriet er helt oppladet eller nesten helt oppladet. Antall streker reduseres når batterinivået synker. Null streker indikerer at batteriet nesten er helt utladet.
Batteriet er helt oppladet.
Batteriet lades.