Få maksimal batterilevetid

Batteristrømmen kan spares på mange måter. Slik får du batteriet til å vare lengst mulig:
 • Hvis du ikke har noen planer om å bruke din Reader, slår du din Reader helt av.

 • La ikke batteriet på din Reader være utladet over lang tid. Dette kan påvirke batterikapasiteten.

 • Bruk og oppbevar Reader ved romtemperatur eller innenfor det anbefalte temperaturområdet 5°C til 35°C.

 • Slå av Wi-Fi når trådløs kommunikasjon ikke er nødvendig.

 • Slå på [Wireless Standby] når du vil forlenge batterilevetiden.

Strømkrevende operasjoner

Følgende kan kreve mer strøm enn vanlig lesing.
 • Wi-Fi-kommunikasjon

 • Konstant oppdatering av listen [Wi-Fi Networks]

 • Visning av grafikktunge bøker, magasiner, filer eller nettsider

 • Visning av en lysbildefremvisning med korte intervaller

 • Bruk av microSD-kort

 • Hyppig innsetting og fjerning av et microSD-kort

 • Mye innhold lagret på et microSD-kort

 • Notater, søk etter nøkkelord og oppslag i ordbok

 • Wi-Fi-nettverksfunksjonen til Reader er ikke i dvalemodus