Installere Reader-applikasjonen (Reader for PC/Mac)

  1. Slå på datamaskinen og koble den til Internett. Koble deretter din Reader til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.

Du må ha administratortilgang til datamaskinen.
  1. Tapp [Yes] når [Do you want the computer to recognize this device?] vises. Se Detaljer.

  1. Installere på en Windows-datamaskin:

Klikk "Start"-menyen på din datamaskin "Datamaskin" eller "Min datamaskin" dobbeltklikk stasjonen "SETUP" dobbeltklikk "Setup Reader for PC".
Installere på en Mac-datamaskin:
Når din Reader er koblet til Mac-maskinen, vises stasjonene "SETUP" og "READER" på skrivebordet. Dobbeltklikk stasjonen "SETUP" dobbeltklikk "Setup Reader for Mac".
  1. Følg instruksene på skjermen for å fullføre installasjonen av Reader-applikasjonen.

Hvis du vil vite mer om kjøp av innhold via Reader Store, overføring av innhold til Reader og synkronisering, ser du [Help]-menyen i Reader-applikasjonen.
  1. Når overføringen er fullført, klikker du "Disconnect" i Reader-applikasjonen og kobler deretter USB-kabelen fra din Reader. Etter en kort stund vises skjermbildet [Hjem].

Innholdet sendes til den korresponderende applikasjonen, basert på innholdets filformat.
Andre personlige dokumenter enn bilder sendes til applikasjonen [Books].
Tips
  • Når du overfører data til microSD-kortet, setter du microSD-kortet inn i din Reader i Trinn 2.

  • Du finner flere detaljer om systemkrav for Reader-applikasjonen i Detaljer.

  • Du finner mer informasjon om filtyper som støttes i Detaljer.