Slå enheten på/av

  1. (På/av)-knapp

  1. Ladeindikator

Slå på enheten

  1. Trykk (På/av)-knappen.

Hvis batteriet blir helt utladet, er det ingen strøm til (På/av)-knappen, og det kan være at du ikke kan slå på din Reader. I så fall kan ladeindikatoren blinke rødt 3 ganger. Koble Reader til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Reader slås straks på automatisk. Vent til din Reader slås på før du prøver å betjene den.

Slå av / slå enheten helt av

  1. Trykk og hold inne (På/av)-knappen i ca. 3 sekunder.

  1. Tapp [Yes] for å slå av din Reader.

Ved å slå din Reader helt av, kan strømmen på batteriet bevares lengre enn i hvilemodus når du ikke bruker din Reader på en lang stund.

Den samme operasjonen kan utføres via [Settings].
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Settings] [Device Shutdown] [Yes].

Hvilemodus

Sett din Reader i hvilemodus ved å trykke på (På/av)-knappen, for å spare batteriet og hindre utilsiktet betjening av berøringsskjermen. Hvileskjermbildet vises. Du kan tilpasse hvileskjermbildet. Se Detaljer.
Du kan vekke din Reader ved å trykke på (På/av)-knappen igjen.
Tips
  • Reader kan også settes i hvilemodus ved å lukke Standard Cover eller Cover with Light (selges separat).

Automatiske strømsparefunksjoner

Din Reader går i hvilemodus etter 10 minutter uten aktivitet. Etter 3 dager i hvilemodus, vil din Reader slås helt av automatisk. De automatiske strømsparefunksjonene kan ikke slås av.
Tips
  • Reader vil ikke gå i hvilemodus hvis du tapper skjermen minst hvert 10. minutt.