Fjerne/feste Standard Cover (PRS-T3)

Fjerne Standard Cover

  1. Åpne Standard Cover og snu Reader.

  1. Hold Reader godt fast med én hånd.

  1. Plasser fingerneglen eller en skarp gjenstand i sporet på den nedre kanten, og løft og fjern Standard Cover forsiktig.

Feste Standard Cover

  1. Sett de fire øverste flikene til Standard Cover inn i de øvre hullene på Reader.

  1. Sett alle de flikene inn i hullene (se pilene), og skyv Standard Cover godt ned.

Merk
  • Ikke fjern etiketten på batteriet.

Tips
  • Standard Cover og Cover with Light (selges separat) inkluderer en vekke-/hvilefunksjon som aktiveres magnetisk. Den vekker / setter Reader i hvilemodus automatisk når du åpner/lukker dekselet.