Fjerne/feste Back Panel (PRS-T3S*)

* Kun begrenset utgave.

Fjerne Back Panel

  1. Snu Reader.

  1. Hold Reader godt fast med én hånd.

  1. Plasser fingerneglen eller en skarp gjenstand i sporet på den nedre kanten, og løft og fjern Back Panel forsiktig.

Feste Back Panel

  1. Sett de fire øverste flikene til Back Panel inn i de øvre hullene på Reader.

  1. Sett alle de flikene inn i hullene (se pilene), og skyv Back Panel godt ned.

Merk
  • Ikke fjern etiketten på batteriet.