microSD-kortspor

microSD-kortsporet er plassert på baksiden av Reader.
  1. Fjern Standard Cover (PRS-T3) eller Back Panel (PRS-T3S*).

  1. Hold microSD-kortet med kontaktene ned og pilen mot microSD-kortsporet, og sett det inn til det klikker på plass.

Tilgangsindikatoren lyser oransje når din Reader leser fra eller skriver til microSD-kortet.
  1. Fest Standard Cover (PRS-T3) eller Back Panel (PRS-T3S*).

* Kun begrenset utgave.
Om nødvendig kan du formatere microSD-kortet. Se Detaljer.
Merk
  • Ikke fjern microSD-kortet mens tilgangsindikatoren lyser.

  • Skyv microSD-kortet forsiktig inn én gang, trekk kortet ut med fingrene og slipp det.

  1. Tilgangsindikator