Betjening av berøringsskjermen

Berøringsskjermen gjenkjenner følgende bevegelser.

Tapp

Tapp et ikon, en knapp eller et menyelement, og løft fingeren raskt for å velge eller utføre en handling.

Tapp og hold

Tapp og hold fingeren for å velge et ord og vise en popup-meny med flere valg.

Tapp, hold og dra

Berør og hold fingeren på skjermen, og dra med fingeren for å velge en tekstgruppe og vise en popup-meny med flere valg.

Dra

Trekk fingeren forsiktig over berøringsskjermen for å bla. Du kan bla forover ved å trekke fingeren til venstre, eller bakover ved å trekke fingeren til høyre. Du kan også navigere i sider i innholdslister.

Dra og hold

Hvis du vil bla flere sider kontinuerlig, trekker du og holder fingeren på skjermen. Løft fingeren for å stoppe.

Knip

Knip fingrene inn eller ut for å zoome inn eller ut på en side eller et bilde.
Merk
  1. Trykk (Tilbake)-knappen for å gå ut av zoom-modus.

Trekk

Berør og dra med fingeren for å flytte en side eller et bilde du har zoomet inn på. Siden eller bildet flyttes når du løfter fingeren.