Legge til innhold

Overføre innhold via Reader-applikasjonen (Reader for PC/Mac)

Du kan bruke Reader-applikasjonen til å overføre bøker og bilder til Reader. Du må installere Reader-applikasjonen og organisere innholdet på datamaskinen på forhånd. Du kan også sikkerhetskopiere innholdet på din Reader med Reader-applikasjonen.

Overføre innhold via dra og slipp

Du kan overføre innhold direkte ved å dra og slippe på datamaskinen.
  1. Koble din Reader til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.

Sørg for at Reader er i en modus som kan overføre data. Se Detaljer.
  1. For Windows-brukere: Klikk på "Start"-menyen "Datamaskin" eller "Min datamaskin" dobbeltklikk stasjonen "READER" og dra og slipp deretter dine data inn på stasjonen "READER".

For Mac-brukere: Dobbeltklikk stasjonen "READER", og dra og slipp deretter dine data til stasjonen "READER".
  1. Når overføringen er fullført, bruker du funksjonen for trygg fjerning av maskinvare på datamaskinen før du kobler USB-kabelen fra din Reader og datamaskinen.

Innholdet sendes til den korresponderende applikasjonen, basert på innholdets filformat.
Andre personlige dokumenter enn bilder sendes til applikasjonen [Books].
Merk
  • Innhold som er overført med dra og slipp, kan kanskje ikke vises på din Reader, eller miniatyrbilder av innholdet vises kanskje ikke riktig på din Reader. Sony anbefaler at du overfører innhold via Reader-applikasjonen.

  • Unngå å slette systemmapper som er opprettet av Reader på stasjonen "READER", stasjonen "SETUP" eller microSD-kortet.

  • Hvis du kobler fra USB-kabelen mens data overføres, kan dataene bli skadet. Hvis du vil koble fra din Reader eller microSD-kortet mens din Reader er koblet til datamaskinen, må du bruke funksjonen for trygg fjerning av maskinvare på datamaskinen, og deretter koble fra USB-kabelen.

  • Ikke formater din Reader eller microSD-kortet via datamaskinen. Hvis du har formatert din Reader eller microSD-kortet på datamaskinen, kan det være at din Reader ikke kan vise overført innhold. I så fall bruker du Reader-enhetens [Format Memory]-funksjon til å formatere din Reader og microSD-kortet på nytt. Se Detaljer.

Tips
  • Når du overfører data til microSD-kortet, setter du microSD-kortet inn i din Reader i Trinn 1, og drar og slipper til microSD-stasjonen (flyttbar disk) i Trinn 2 over.

  • Du finner flere detaljer om systemkrav for Reader-applikasjonen i Detaljer.

  • Du finner mer informasjon om filtyper som støttes i Detaljer.