Bruke sidehopp-panelet på sider med innholdslister

Du kan bla i sider på en praktisk måte med innholdslister via sidehopp-panelet.
  1. Sidehopp-stolpen

  1. Hopp-over-side-ikon

Bruke sidehopp-stolpen

  1. Tapp sideindikatoren nederst på skjermen mens du viser en side med en innholdsliste.

  1. Tapp og dra stolpen til venstre eller høyre for å navigere bakover eller forover.

Trykk på (Tilbake)-knappen for å skjule sidehopp-panelet.
Hoppe over 10 sider av gangen
Tapp << eller >> (Hopp over side) mens sidehopp-stolpen vises, for å hoppe 10 sider tilbake eller 10 sider forover av gangen.