Søke etter innhold med et nøkkelord

Du kan søke raskt etter et bestemt element med et nøkkelordsøk.
Du kan finne en bok eller en forfatter på din Reader via applikasjonen [Books], eller søke etter notater via applikasjonen [All Notes], osv.
Følgende instruksjoner bruker applikasjonen [Books] som et eksempel.
  1. Søkeikon

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves].

  1. Tapp . Inntastingsområdet og skjermtastaturet vises.

  1. Tast inn et søkeord og tapp .

Visningen viser bare elementer som oppfyller søkekriteriene.
Trykk på (Tilbake)-knappen for å lukke visningen av søkeresultatet.
Merk
  • Enkelte applikasjoner støtter ikke søk etter nøkkelord.

  • De tilgjengelige søkemålene varierer mellom innholdstyper.