Verktøy

Nedenfor finner du en liste over verktøyene som er tilgjengelige på innholdslistesiden for hver applikasjon.
Ikke alle verktøy er tilgjengelige i alle applikasjoner.

Verktøyikon
Beskrivelse
Endrer visningen mellom visning av miniatyrbilder og listevisning. Se Detaljer.
Endrer sorteringsrekkefølgen.
Søker etter innhold med et nøkkelord. Se Detaljer.
Lager en ny samling.
Spesifiserer notattypen som skal vises i listen.
Lager en ny tegning.
Lager et nytt notat.
Synkronisering med Evernote. Se Detaljer.
Ikonet vil endres til under synkronisering (tapp for å stanse synkroniseringen).