Bruke (Meny)-elementer

Nedenfor finner du en liste over alternativer som er tilgjengelige når du trykker på (Meny)-knappen i innholdslisten i hver applikasjon.
Ikke alle alternativer er tilgjengelige i alle applikasjoner.

Alternativ
Beskrivelse
[Add to Collection]
Legger til én eller flere bøker i en samling. Se Detaljer.
[Delete Books]
Sletter én eller flere bøker fra din Reader. Se Detaljer.
[Protect Books]
Beskytter én eller flere bøker mot sletting. Se Detaljer.
[Title (1 Line View)]/[Title (2 Line View)]
Viser hele tittelen uten å forkorte den. Se Detaljer.
[Return Books]
Viser hvordan du leverer tilbake en eBook til et offentlig bibliotek. Se Detaljer.
[Choose Bookshelf]
Åpner popup-menyen hvor du kan velge fra følgende undermeny.
[Books] Viser boken.
[Collections] Viser samlingene.
[Purchased Content]* Viser kjøpte bøker.
[Evernote] Viser elementer som er lastet ned fra Evernote.
* Kun tilgjengelig i visse land/regioner. Funksjonen [Purchased Content] vises bare på din Reader hvis din lokale Reader Store støtter funksjonen.
[Delete Issues]
Sletter én eller flere utgaver fra din Reader. Se Detaljer.
[Protect Issues]
Beskytter én eller flere utgaver mot sletting. Se Detaljer.
[Manage Subscription]
Administrerer antall utgaver som du vil lagre. Se Detaljer.
[Move to Collection]
Flytter én eller flere bøker til en samling.
[Remove Content]
Fjerner elementer fra en samling du har opprettet. Se Detaljer.
[Rename Collection]
Endrer navnet på en samling. Se Detaljer.
[Post to Facebook]
Legger ut boksamlinginformasjon. Se Detaljer.
[Organize to Collection]
Flytter ett eller flere elementer fra [Default Collection] til andre samlinger opprettet av brukeren. Se Detaljer.
[Sync]
Synkronisering med Evernote. Se Detaljer.
[Delete Notes]
Sletter ett eller flere notater.
[Delete Memos]
Sletter ett eller flere tekstnotater. Se Detaljer.
[Protect Memos]
Beskytter ett eller flere tekstnotater. Se Detaljer.
[Delete Drawings]
Sletter én eller flere tegninger. Se Detaljer.
[Protect Drawings]
Beskytter ett eller flere tekstnotater/tegninger. Se Detaljer.
[Delete Pictures]
Sletter ett eller flere bilder. Se Detaljer.
[Settings]
Endrer intervallet for lysbildefremvisning. Se Detaljer.