Åpne en bok

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves].

Innholdslisten [Books] åpnes. Se Detaljer.
  1. Tapp en bok.

Boken åpnes.
Du kan også åpne en bok ved å tappe og holde boken du vil åpne.
Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du navigerer i en bok.
Tips
  • Når [Collections], [Purchased Content]* eller [Evernote] vises, tapper du skjermens øvre, venstre hjørne for å vise [Books]. Du kan også trykke på (Meny)-knappen tapp [Choose Bookshelf] for å vise [Books].

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner. Funksjonen [Choose Bookshelf] vises bare på din Reader hvis din lokale Reader Store støtter funksjonen.