Sidenavigering

Du kan navigere i bøker på flere måter.
 1. Tapp for å legge til et bokmerke Detaljer

Tapp og hold for å legge til et notat
 1. Tegne et håndskrevet notat Detaljer

 1. Tapp og hold for å åpne alternativelementer Detaljer

 1. Trekk over skjermen for å bla om

 1. Tapp for å åpne sidenavigasjonspanelet.

Tips
 • Hvis du velger [Refresh Display]-avkryssingsfeltet fra [Application Preferences], oppdateres skjermen hver gang en side blas. Se Detaljer.

Bruke sidenavigasjonspanelet

 1. Sideindikator

 1. Tapp sideindikatoren, eller trykk på (Meny)-knappen tapp [Navigate Page] for å åpne sidenavigasjonspanelet.

Bruke sidestolpen

 1. Sidestolpe

 1. Glideknapp

 • Tapp et punkt på sidestolpen for å hoppe til siden som tilsvarer dette punktet.

 • Tapp og dra glideknappen.

Trykk på (Tilbake)-knappen for å lukke sidenavigasjonspanelet.

Bruke [Table of Contents]

 1. Tapp [Table of Contents].

Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til boksiden.
 1. Tapp for å åpne det valgte kapittelet eller den valgte delen.

Bruke [Enter Page #]

 1. Tapp [Enter Page #] for å åpne sidetallet med skjermtastaturet, og tapp [OK].

Hoppe til viste sider

 1. Tapp [Previous View].

Ikonene / (Sidehistorikk) vises.
 1. Tapp for å gå bakover i sidevisningshistorikken. Tapp for å gå fremover i sidevisningshistorikken.

Trykk på (Tilbake)-knappen for å avbryte sidehistorikken.
Tips
 • Dette er den samme operasjonen når du tapper på en uthevet lenke.