Laste opp uthevede ord på en side til Evernote

Du kan laste opp uthevede ord og ta notater til Evernote.
  1. Tapp og hold det første ordet, og trekk det til det siste ordet i delen du vil laste opp.

Popup-menyen vises.
  1. Tapp [Send to] [Evernote]

De valgte ordene er nå lastet opp.
Merk
  • Før du laster opp til Evernote, må du logge deg inn. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Evernote Setup].

Tips
  • Før du laster opp de uthevede ordene, kan du også laste opp notatet ditt i forhåndsvisningen.

  • Hvis de uthevede ordene er knyttet til tekstnotater eller håndskrevne notater, kan du laste opp dem også.

  • Elementer kjøpt fra Reader Store eller eBook store kan kanskje ikke lastes opp. Dette avhenger av land/region.