Bruke ordboken

Din Reader har innebygde ordbøker der du kan slå opp definisjonen av et ord på en side.
Du kan velge å bruke én av flere tospråklige ordbøker. Se Detaljer.
Bare ordbøkene som følger med din Reader, kan brukes. Det er ikke mulig å installere eller legge til nye ordbøker.
  1. Tapp og hold et ord på en side.

Ordbokpanelet vises nederst.
  1. Tittelen på gjeldende ordbok. Tapp for å skifte ordbok.

  1. Definisjonsområde. Tapp for å åpne ordbokvisningen. Se Detaljer.

  1. Tapp for å vise en liste over ordforslag. Se Detaljer.

  1. Tapp definisjonsområdet. Definisjonen vises i ordbokvisningen.

Hvis du vil gå til neste side, trekker du fingeren over siden eller trykker på < eller > (Bla)-knappene.
Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til boksiden.