Finne nøkkelord i en bok

Du kan søke etter sider som inneholder spesifikke ord ved hjelp av nøkkelordsøket.
  1. Tapp og hold et ord, og tapp [Search] [in This Book] i popup-menyen.

  1. En side som inneholder nøkkelordet du søkte etter, vises.

Tapp eller for å vise forrige/neste side som inneholder det valgte nøkkelordet.
Trykk på (Tilbake)-knappen for å avbryte.
Tips
  1. Du kan finne definisjonen på et ord og mye mer på webområdene Wikipedia og Google. Tapp og hold et ord tapp [Search] [Wikipedia] eller [Google]. Applikasjonen [Browser] åpnes med webområdet Wikipedia eller Google, og søker etter ordet. (En Wi-Fi-nettverksforbindelse kreves. Se Detaljer.) Trykk på (Meny)-knappen tapp [Continue Reading] for å gå tilbake til boken.

Du kan også skrive inn nøkkelordet du vil søke etter direkte.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens en bok eller et magasin vises tapp [More] [Search], og tast inn nøkkelordet med skjermtastaturet.