Bruke (Meny)-elementer

Nedenfor finner du en liste over alternativer som er tilgjengelige når du trykker på (Meny)-knappen i visningen av boken/magasinet.

Alternativ
Beskrivelse
[Navigate Page]
Velger en metode for å navigere gjennom en bok. Se Detaljer.
[Notes]
Viser en liste over notater i boken. Se Detaljer.
[Font]
Endrer skrifttype og skriftstørrelse. Se Detaljer.
[Customize View]
Justerer sidemodus (se Detaljer), beskjærer margene på siden (se Detaljer), eller justerer lysstyrken (se Detaljer).
[Handwriting]
Gjør det mulig å tegne på en side. Se Detaljer.
[More]
Viser flere alternativer.
[Page Sync]*
Angir synkronisering av bokmerker, uthevinger og din gjeldende side på tvers av kompatible leseenheter, f.eks. håndholdte enheter. Se Detaljer.
[Search]
Søker etter sider med et nøkkelord. Se Detaljer.
[Post to Facebook]
Legger ut den uthevede teksten med kommentarene dine. Se Detaljer.
[Orientation]
Endrer til stående eller liggende visning. Se Detaljer.
[Settings]
Endrer bokinnstillinger. Se Detaljer.

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.