Åpne en avis eller et magasin*

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.
Aviser og magasiner du har kjøpt i Reader Store, blir lastet ned til [Periodicals] i skjermbildet [Hjem].
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Periodicals].

Innholdslisten over aviser og magasiner åpnes.
  1. Tapp tittelen på en avis eller et magasin.

Listen over utgaver vises.
  1. Tapp en utgave.

Utgaven åpnes.
  1. Bruk navigasjonsstolpen mens du leser. Se Detaljer.

Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du blar i listen over magasiner og utgaver.
Når du viser listen over magasiner og utgaver, kan du bruke alternativer ved å trykke på (Meny)-knappen. Se Detaljer.