Håndtere magasiner og aviser*

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.
I listen over utgaver kan du beholde de nyeste utgavene og slette de gamle automatisk.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Periodicals] tapp et magasin eller en avis.

  1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Manage Subscription].

Administrasjonsdialogboksen vises.
  1. Tapp på ønsket innstilling [Save].

Tips
  1. Hvis antallet utgaver på Reader er større enn antallet utgaver som du angir kan lagres, vises [Are you sure you want to delete the extra issue(s) now?]. Hvis du vil slette disse ekstrautgavene med en gang, tapper du [Yes].

  1. Hvis du har utgaver som du ikke vil slette, beskytter du dem med [Protect Issues] fra listen over alternativer. Se Detaljer.

Merk
  1. Innstillingen for antall utgaver i [Manage Subscription] gjelder det samlede antallet utgaver i det interne minnet til Reader og microSD-kortet.