Slette ett enkelt element

Du kan slette individuelle elementer.
Følgende instruksjoner bruker applikasjonen [Books] som eksempel. Funksjonen er også tilgjengelig i andre applikasjoner.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves].

  1. Tapp og hold et element.

Alternativelementene vises.
  1. Tapp [Delete].

  1. Tapp [Yes] når du blir bedt om det.

Elementet slettes fra din Reader.
Merk
  1. Hvis [Books] ikke vises, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Choose Bookshelf] for å vise [Books].

  1. Det kan være at enkelte filer ikke kan slettes, avhengig av applikasjonen.

  1. Sony anbefaler at du tar sikkerhetskopi av innholdet i din Reader ved hjelp av Reader-applikasjonen før du sletter et element.