Slette flere elementer på én gang

Du kan slette flere elementer på én gang. Dette er praktisk for å frigjøre plass på din Reader.
Følgende instruksjoner bruker applikasjonen [Books] som eksempel. Funksjonen er også tilgjengelig i andre applikasjoner.
 1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves].

 1. Trykk (Meny)-knappen.

 1. Tapp [Delete Books].

Det vises bokser ved siden av miniatyrbildene eller listeoppføringene.
 1. Boks

 1. Beskytt-ikon

 1. Valgt antall elementer

 1. Tapp for å merke av for elementer som skal slettes.

Du kan trykke på (Meny)-knappen tapp [Select All] hvis du vil slette alle elementer.
 1. Tapp [Done].

 1. Tapp [Yes] når du blir bedt om det.

De valgte elementene blir slettet fra din Reader.
Merk
 1. Hvis [Books] ikke vises, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Choose Bookshelf] for å vise [Books].

 1. Det kan være at enkelte filer ikke kan slettes, avhengig av applikasjonen.

 1. Sony anbefaler at du tar en sikkerhetskopi av filene ved hjelp av Reader-applikasjonen.