Beskytte ett enkelt element

Du kan beskytte et element, slik at det ikke blir slettet ved et uhell.
Følgende instruksjoner bruker applikasjonen [Books] som eksempel. Funksjonen er også tilgjengelig i andre applikasjoner.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves].

  1. Tapp og hold et element.

Alternativelementene vises.
  1. Tapp [Protect].

Du kan fjerne beskyttelsen fra elementet på samme måte. Tapp [Unprotect] i trinn 3 over.
Merk
  • Hvis [Books] ikke vises, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Choose Bookshelf] for å vise [Books].

  • Denne beskyttelsesfunksjonen fungerer bare på Reader-enheten. Det kan være at beskyttet innhold likevel kan slettes via datamaskinen.