Beskytte flere elementer på én gang

Du kan beskytte ett eller flere elementer samtidig.
Følgende instruksjoner bruker applikasjonen [Books] som eksempel. Funksjonen er også tilgjengelig i andre applikasjoner.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves].

  1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Protect Books].

Det vises bokser ved siden av miniatyrbildene eller listeoppføringene.
  1. Boks

  1. Beskytt-ikon

  1. Valgt antall elementer

  1. Tapp boksen ved elementet som skal beskyttes.

Valgte elementer blir merket med et beskyttet-ikon.
Du kan trykke på (Meny)-knappen og tappe [Select All] hvis du vil beskytte alle elementene.
  1. Tapp [Done].

Beskyttet-ikonet vises ved siden av de beskyttede elementene. Du kan fjerne beskyttelsen i trinn 3 over ved å tappe elementer med beskyttet-ikonet.
Merk
  1. Hvis [Books] ikke vises, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Choose Bookshelf] for å vise [Books].

  1. Beskyttelsesfunksjonen fungerer bare på Reader-enheten. Det kan være at beskyttet innhold likevel kan slettes via datamaskinen.