Lage en samling

En samling er et egendefinert sett med bøker og andre elementer, som du oppretter av elementer på din Reader. Det er en unik og praktisk måte å organisere dine elementer på.
Du kan organisere og tilpasse innholdet ved å lage samlinger etter tema, dato, sjanger eller annet som passer for deg.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves] [Collections].

  1. Lage en ny samling

  1. Søk etter navn på samling

  1. Tapp .

  1. Angi et navn på samlingen med skjermtastaturet, og tapp [OK].

  1. Velg plasseringen der samlingen skal lagres.

En ny samling blir lagt til i listen [Collections].
Tips
  • Du kan også lage og synkronisere samlinger med Reader-applikasjonen. Du finner flere detaljer i [Help]-dokumentasjonen for Reader-applikasjonen.