Legge til elementer i en samling

Du kan legge til elementer i eksisterende samlinger.

Fra [Collections]-applikasjonen

 1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves].

 1. Tapp [Default Collection].

 1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Organize to Collection].

 1. Velg samlingen du vil flytte.

 1. Velg én eller flere bøker fra listen.

Valgte elementer vises med merker.
 1. Tapp [Done].

Fra applikasjonene [Books] og [Periodicals]*

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.
 1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves] eller [Applications] [Periodicals].

For magasiner og aviser tapper du navnet til magasinet eller avisen for å se listen over utgaver.
 1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Add to Collection].

 1. Tapp en samling som du har opprettet, som vises i listen.

 1. Velg én eller flere bøker, magasiner eller aviser du vil legge til.

Det merkes av for valgte elementer.
 1. Tapp [Done].

Merk
 • En samling og elementene i den må være lagret på samme sted. Hvis boken/magasinet/avisen for eksempel er lagret i det interne minnet i Reader, kan du ikke legge til elementer som er lagret på microSD-kortet i samlingen.

Tips
 • Alle bøker som ikke er lagt til en samling, finnes i [Default Collection].

 • Når du legger en bok/magasin/avis til en samling, flyttes den fra [Default Collection].

 • Når du flytter et element fra [Organize to Collection] eller [Add to Collection], kan du opprette en ny samling å flytte elementet til. For å opprette en ny samling, tapper du i øvre høyre hjørne av skjermen.