Fjerne elementer fra en samling

Du kan fjerne ett eller flere elementer fra en samling som du har opprettet.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves] tapp en samling som du har opprettet trykk på (Meny)-knappen tapp [Remove Content].

Du kan også tappe og holde et element tapp [Remove].
  1. Tapp ett eller flere elementer.

Det merkes av for valgte elementer.
  1. Tapp [Done].

  1. Tapp [Yes] når du blir bedt om det.

Elementet/elementene som er valgt, fjernes fra samlingen.
Merk
  • Hvis du har slettet et element fra [Books] eller [Periodicals]*, fjernes det automatisk fra alle samlingene som elementet var tilknyttet.

  • Selv om du fjerner elementer fra en samling, blir de ikke slettet fra din Reader eller plasseringen der de er lagret.

  • Hvis du fjerner et element fra en samling som ikke finnes i andre samlinger, flyttes originalen tilbake til [Default Collection] i Reader. Hvis du fjerner et element som finnes i en annen samling(er), forblir det i den andre samlingen(e), og flyttes ikke tilbake til [Default Collection].

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.
Tips
  • Du kan fjerne alle elementene på én gang. Når du har fullført trinn 1 over, trykker du på (Meny)-knappen [Select All].