Endre navn på en samling

Du kan endre navnet på en samling.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves] tapp en samling som du har opprettet trykk på (Meny)-knappen tapp [Rename Collection].

Du kan også tappe og holde en samling som du har opprettet tapp [Rename].
  1. Angi et nytt navn på samlingen med skjermtastaturet.

  1. Tapp [OK].