Slette en samling

Du kan slette en samling som du har opprettet.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves] trykk på (Meny)-knappen tapp [Delete Collections].

Du kan også tappe og holde en samling som du har opprettet tapp [Delete].
  1. Tapp samlingen som skal slettes.

Det merkes av for valgte elementer.
  1. Tapp [Done].

  1. Tapp [Yes] når du blir bedt om det.

Elementet/elementene som er valgt, fjernes fra samlingen.
Merk
  • Selv om du sletter en samling, slettes ikke innholdet fra din Reader eller plasseringen der den er lagret.